Stowarzyszenie aktywnych społecznie

„ANTYKLIKA”

16h – Tyle wiemy o świecie, ile nas sprawdzono

Dzisiaj pozwalamy sobie na małe lenistwo i nie dodajemy żadnego opisu do przedstawionej atrakcji turystycznej. Wierzymy, że rozpoznanie obiektu nie sprawi Państwu zbyt dużej trudności.
Dodamy tylko, że budowany jest on od 1882r i nie jest jeszcze całkowicie ukończony. Jest jednym z cenniejszych zabytków Hiszpanii.
Wprawdzie skala trudności przedstawianych pytań wg. Państwa bywa od 1 do 5, a więc dla jednych są zbyt łatwe, a innym sprawiają trochę trudności – niemniej staramy się zachować proporcje.

Pytanie konkursowe: Podaj nazwę tego obiektu sakralnego?
Rozwiązanie: Sagrada Família w Barcelonie.
Nagrodę pieniężną w wysokości 50 zł wylosowała pani Nowak Grażyna z Krzeszowic. Gratulujemy wygranej.
Skala trudności oscylowała między 2-4. Wpłynęło 517 prawidłowych odpowiedzi.
Nagrodę otrzyma p. Nowak po spełnieniu wymagań konkursowych.

Odpowiedzi można kierować: za pomocą poczty elektronicznej – konkursy.antyklika@bielsko.net.pl lub listownie na adres siedziby Stowarzyszenia – 43-300 Bielsko-Biała ul. Traugutta 23, do dnia 24 czerwca 2018r. Zwycięzca wyłoniony drogą losowania otrzyma nagrodę w wysokości 50 zł lub równoważny bon towarowy.

Regulamin konkursu fotograficznego

Copyright © 2022 „ANTYKLIKA”
Projekt i wykonanie: whiteghost