Stowarzyszenie aktywnych społecznie

„ANTYKLIKA”

17 – Moje turystyczne marzenia

Konkurs numer 17 poświęcamy turystycznym marzeniom.
Z pewnością każdy z nas ma „ułożoną” listę turystycznych atrakcji, które już zrealizował lub chciałby zrealizować w najbliższej przyszłości bądź do takiej listy się przymierza.
Wychodząc naprzeciw, proponujemy ułożenie takiej listy dziesięciu największych atrakcji (marzeń) z dziesięciu różnych krajów świata, które są dostępne dla każdego turysty (po jednej atrakcji z każdego wybranego kraju – w sumie dziesięć). Mogą to być obiekty: (np. Koloseum w Rzymie), atrakcje turystyczne (np. spływ pontonami {rafting} rzeką Kolorado, rejs jachtem), wydarzenia (np. karnawał w Rio ) lub najbardziej prozaiczne jak np. wypoczynek w Bieszczadach, itp. Każdy ma swoje preferencje turystyczne.
Atrakcje turystyczne muszą być autentyczne, ale nie muszą być ograniczone zasobnością portfela, wiekiem, znajomością świata, itp. To są marzenia, które chcielibyśmy aby się spełniły. Można skrótowo uzasadnić powód wybrania poszczególnych atrakcji a także zilustrować je zdjęciami.
Najlepiej aby lista była sporządzona w formie pliku w formacie pdf co pozwoli na zarchiwizowanie odpowiedzi i łatwiejsze poruszanie się po zbiorach. Plik prosimy oznaczyć swoim pseudonimem lub hasłem bądź Nazwiskiem i Imieniem.

Pytanie konkursowe: Od dnia 1 lipca br. wchodzą w życie nowe i ważne przepisy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach. Czy nowe przepisy zwiększają prawa:
a/ uczestnika imprezy turystycznej?
b/ organizatorów imprez?
Wybierz właściwą odpowiedź.
Rozwiązanie konkursu:
Od dnia 1 lipca br. wchodzą przepisy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach i znacznie zwiększają prawa uczestnika imprezy turystycznej.
Nagrodę główną w wysokości 500 zł w gotówce na cele turystyczne wylosowała pani Żurek Sandra z Wojciechowa – Gratulujemy!
Nagrodę otrzyma po spełnieniu wymogów formalnych.
Z uwagi na brak uzupełnienia wymogów formalnych przez p. Żurek Sandrę wylosowana nagroda przechodzi na kolejną osobę – wylosowaną rezerwowo, a jest nią pani Sikorska Beata z Bobrownik – gratulujemy. Należy dodać, że pani Beata jest wytrwałą uczestniczką konkursów od samego początku, była już laureatką konkursu nr 5. Wytrwałość popłaca!
Na konkurs wpłynęło 801 prawidłowych rozwiązań.
Dziękujemy za często ciekawe pomysły na imprezę turystyczną w wybranych miejscach świata. Postaramy się część z tych sugestii wykorzystać.
Zapraszamy do dalszego wytrwałego uczestnictwa w konkursach – szczęście może Was dosięgnąć w każdej chwili.

W losowaniu nagrody głównej wynoszącej 500 zł w gotówce wezmą udział uczestnicy, którzy do dnia 30 sierpnia nadeślą prawidłowa odpowiedź na zadane pytanie wraz z „listą 10-ciu turystycznych atrakcji”.

Być może pozwoli to niektórym na początek realizacji marzeń ze sporządzonej dla siebie listy.


Realizujmy swe marzenia!

Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników

Regulamin konkursu fotograficznego

Copyright © 2022 „ANTYKLIKA”
Projekt i wykonanie: whiteghost