Stowarzyszenie aktywnych społecznie

„ANTYKLIKA”

18d – Mur 10 000 Li


Na zdjęciu: Wielki Mur Chiński.
Wielki Mur Chiński – zbiorcza nazwa systemów obronnych składających się z zapór naturalnych, sieci fortów i wież obserwacyjnych oraz murów obronnych z ubitej ziemi, murowanych lub kamiennych, osłaniających północne Chiny przed najazdami ludów z Wielkiego Stepu.
Dzisiaj najbardziej oblegana atrakcja turystyczna i symbol minionej potęgi zjednoczonego Cesarstwa Chińskiego.

W wyobrażeniu narodu Mur Chiński był symbolem despotycznych rządów, słabej armii oraz cierpienia zwykłych ludzi pod rządami hegemonów, którzy w mozole wznosili budowlę. Historyczna wizyta Nixona w 1972 r w Chinach przyczyniła się do gwałtownego wzrostu turystyki na Murze, który dla narodu chińskiego stopniowo stawał się dumą i symbolem potęgi. Wielki Mur Chiński służył nie tylko jako obrona cywilizacji chińskiej przed barbarzyńcami.  Miał też chronić przed demonami hulającymi po nieurodzajnych stepowych terenach. Mur nigdy nie był budowany w prostej linii, ponieważ wierzono, że demony mogą przemieszczać się właśnie w linii prostej nie będąc w stanie przekroczyć zakrzywionych formacji oraz obejść rogów. Przez niektórych Wielki Mur Chiński jest uważany za najdłuższy cmentarz na ziemi. Ludzie byli zmuszani do pracy przy budowie. Pod przymusem szczególnie byli rekrutowani wieśniacy, kryminaliści, pojmani żołnierze, podbici możnowładcy i inni przeciwnicy władzy. Mówi się, że co trzeci mężczyzna w ówczesnym imperium uczestniczył w budowie muru i tylko trzech na dziesięciu rekrutowanych powróciło do domu. Wydawać by się mogło, że Mur to jedna ciągła konstrukcja. W istocie składa się on z sieci odcinków budowanych w różnych okresach. Pierwotnie każde z królestw przed zjednoczeniem w Cesarstwo Chińskie miało swój własny mur strzegący granic. Mimo to Wielki Mur Chiński uznany jest za najdłuższy obiekt na świecie wybudowany przez człowieka. Właśnie ze względu na to, że Mur Chiński jest budowlą nieciągłą, mongolski władca Czyngis-chan nie miał problemu, by w XIII w.n.e. podbić północne Chiny i opanować cały kraj przez blisko całe stulecie. Podczas wielkiej proletariackiej rewolucji kulturalnej Mur miał bardziej niż kiedykolwiek symbolizować despotyzm burżuazji. Władza zezwalała na rozbiór historycznej konstrukcji w celach pozyskania materiału do budowy domów i farm.

Pytanie konkursowe: Czym sklejano cegły układane w murze?
Rozwiązanie konkursu: Cegły sklejano głównie zaprawą z mączki ryżowej + inne dodatki.
Nagrodę w wysokości 50 zł w gotówce wylosowała pani Bąkowska Hanna – pseudonim „Hanulka” z Warszawy.
Po s
pełnieniu wymogów formalnych nagrodę przekażemy na wskazane konto bankowe.

Na konkurs wpłynęło 394 prawidłowe odpowiedzi, skala trudności – średnio 2.

Odpowiedzi można kierować: za pomocą poczty elektronicznej – konkursy.antyklika@bielsko.net.pl lub listownie na adres siedziby Stowarzyszenia – 43-300 Bielsko-Biała ul. Traugutta 23 do dnia 14.10 2018r. Zwycięzca wyłoniony drogą losowania otrzyma nagrodę w wysokości 50 zł lub równoważny bon towarowy.

Regulamin konkursu fotograficznego

Copyright © 2022 „ANTYKLIKA”
Projekt i wykonanie: whiteghost