Stowarzyszenie aktywnych społecznie

„ANTYKLIKA”

18h – Tam gdzie czas dodaje krzyży


Szawle na Litwie- Góra Krzyży.
Polska ma prawosławną Świętą Górę w Grabarce na Podlasiu, na której obok cerkwi i żeńskiego klasztoru stoją tysiące już krzyży. Litwini mają natomiast swoją, katolicką, Górę Krzyży – Kryžių kalnas, położoną 12 km na północ od miasta Szawle (Šiaulai)

To jest miejsce pielgrzymek chrześcijan z całego świata, chociaż przywodzi ono na myśl plan filmowy horroru o egzorcyzmach. Jedno jest pewne – żaden pielgrzym nie chciałby zostać na Górze Krzyży na noc…
Nie są znane dokładne przyczyny, dla których na wzgórzu w pobliżu miast Szawle i Meszkucie zaczęto masowo umieszczać krzyże. Według źródeł, jeszcze w XV w. pojawiła się na nim kapliczka upamiętniająca przyjęcie chrztu przez Żmudzinów, mieszkańców Księstwa Żmudzkiego. Pierwsze krzyże tzw. powstańcze dołączyły do niej dopiero 400 lat później.
Do końca XIX w. znalazło się tu prawie 3000 krzyży. Wraz z utworzeniem Republiki Litewskiej w 1918 r. Góra Krzyży stała się kierunkiem pielgrzymek. To właśnie tutaj jej mieszkańcy modlili się o pokój. Wzgórze pełniło bardzo ważną rolę w kształtowaniu świadomości narodowej Litwinów – było mocno związane nie tylko z wiarą, ale i historią. Pielgrzymi przynosili coraz większe krzyże i figury przedstawiające Matkę Boską.
Popularność miejsca oraz jego symbolika nie spodobały się władzom komunistycznym, które rządziły Litwą w latach 1944 – 1990. Te na przestrzeni lat próbowały zrównać miejsce z ziemią aż trzykrotnie, także przy użyciu buldożerów. Planowano też zbudować nieopodal tamę, by Góra Krzyży znalazła się pod wodą. Na szczęście żadne z tych działań nie zakończyło się pomyślnie. Duża w tym zasługa mieszkańców, którzy nie zaprzestali przynoszenia na wzgórze krucyfiksów
Według szacunków, jest tu już ponad 300 tysięcy krzyży, ale nikt nie próbuje ich nawet liczyć..
Kto je stawia? Pielgrzymi, mieszkańcy Pojezierza Żmudzkiego, a nawet zainteresowani atmosferą miejsca turyści. Każdy może przynieść tu swój krucyfiks. Bez żadnych opłat czy specjalnych pozwoleń…
Z daleka widać tylko najwyższe krzyże, kilkumetrowej wysokości, wyciosane z dębowego drewna, lub wykonane z metalu. A także wysoką figurę Chrystusa. Im bliżej celu, tym dostrzega się niezliczone mniejsze krzyże, a podchodząc zupełnie blisko również malutkie, nawet kilkucentymetrowe. Są ich setki tysięcy, może nawet o miliony.
Są tu symbole różnych religii bądź wyznań. Przy głównej alei widać półokrągłą, przezroczystą tablicę z Gwiazdą Dawida i stojącym na niej krzyżem, wpisanymi w trójkąt. W innych miejscach krzyże prawosławne, wśród nich wpisane, a ściślej wycięte pośrodku katolickiego, jak negatyw. Ale również zawieszone na krzyżach niezliczone różańce, a nawet laleczki, maleńkie skórzane rękawiczki oraz wiele innych, trochę zaskakujących przedmiotów. W budynku przed wejściem na teren tego sanktuarium oraz sąsiadującym z nim pawilonie handlowym można kupić krzyże w ogromnym wyborze i chyba na każdą kieszeń. To oferta dla tych, którzy w ostatniej chwili decydują się zanieść na Górę również własny

Pytanie konkursowe: Po jakim powstaniu na wzgórzu przybyło ponad 400 krzyży dając „początek” przynoszeniu i stawianiu krzyży?
Rozwiązanie konkursu 18 h: Po powstaniu listopadowym.
Nagrodę w postaci pieniężnej w wysokości 50  wylosował p. Korszeń Bartłomiej z Lublina – gratulacje.
Na konkurs wpłynęło 501 prawidłowych odpowiedzi. Skala trudności – średnio 3.

Odpowiedzi można kierować: za pomocą poczty elektronicznej – konkursy.antyklika@bielsko.net.pl lub listownie na adres siedziby Stowarzyszenia – 43-300 Bielsko-Biała ul. Traugutta 23 do dnia 11.11 2018r. Zwycięzca wyłoniony drogą losowania otrzyma nagrodę w wysokości 50 zł lub równoważny bon towarowy.

Regulamin konkursu fotograficznego

Copyright © 2022 „ANTYKLIKA”
Projekt i wykonanie: whiteghost