Stowarzyszenie aktywnych społecznie

„ANTYKLIKA”

20c – Świętokrzyskie na weekend

Chęciny – ruiny zamku warownego.
Tym razem pozostajemy w kraju i zachęcamy do odwiedzenia Ziemi Kieleckiej i jej atrakcji, a jest ich sporo. Rekomendujemy: ruiny Zamku Królewskiego w Chęcinach oraz pobliską Jaskinię.
Twierdza powstała na przełomie  XIII i XIV wieku. Już  na etapie planowania założono, że ma to być zamek nie do zdobycia. W tym celu umiejscowiono go na skalistym grzbiecie górującego nad okolicą wzniesienia (367 m. n.p.m). Na tyle było to dobre miejsce obronne, że warownia pozostawała niezdobyta nieprzerwanie przez ponad 250 licząc od panowania Kazimierza Wielkiego.  Warownia uchodziła za jedno z najbezpieczniejszych miejsc na terenie Królestwa, stała się ona jednym z najważniejszych centrów administracyjnych. Warownia była obiektem wysokiej rangi, ośrodkiem życia politycznego, gdzie w latach: 1310, 1318 i 1331 zwoływano zjazdy możnowładców i rycerstwa. W obawie przed Krzyżakami zdeponowano tu w 1318 roku skarbiec archidiecezji gnieźnieńskiej. W dobudowanej przez Łokietka kaplicy przechowywany był czasowo skarbiec koronny.
Przez więzienne lochy zamku przewinęło się także sporo skazańców oraz jeńców, którzy zostali pojmani po klęsce Zakonu Krzyżaków po bitwie pod Grunwaldem w roku 1410.
I tak zamek w Chęcinach trwał na straży tych ziem przez wieki, aż do roku 1607, kiedy to podczas rokoszu Zebrzydowskiego został zdobyty przez zbuntowane oddziały, które po wdarciu się za mury zamkowe obróciły go w perzynę – spalono zabudowania, wywieziono zbrojownię i zniszczono część fortyfikacji.  Zamek odbudowano, ale ostatecznie podupadł, jak wiele budowli tego typu w tamtym okresie, podczas wojen szwedzkich – kiedy to w latach 1655-57 został niemal całkowicie zniszczony.
To co pozostało po tej potężnej twierdzy zniszczono podczas kolejnego najazdu w roku 1707. Kiedy wojenna zawierucha opadła, do dewastacji wyruszyli okoliczni mieszkańcy, którzy w stercie gruzu widzieli jedynie darmowe źródło budulca na własne domostwa. Ostateczne obraz zniszczenia dopełnił się podczas dwóch wojen światowych, kiedy to wieże traktowane były jako cel dla pocisków, a materiał który odpadał z rozbijanych murów utwardzał okoliczne bezdroża. Od roku 1945 rozpoczęto intensywne prace zabezpieczające, które trwają po dziś dzień.
Zamek w Chęcinach jest reklamowany  jako jedna z największych atrakcji województwa  świętokrzyskiego, więc jeżeli będziecie gdzieś w okolicy, to poświęćcie kilka godzin na podróż do tego przybytku bo zdecydowanie warto.
Są wieże z których możemy podziwiać niesamowitą panoramę okolicy, jest i skarbiec, oraz piwnice w których więziono niepokornych. Są i narzędzia tortur, a nawet można skorzystać z dybów, by trochę ograniczyć harce niesfornych, gdy diabeł za uszami podpowiada im zbyt wiele.

Dyby zamkowe dla niesfornych.

2 pytania konkursowe:

1. Jak nazywa się atrakcyjna jaskinia krasowa w okolicy zamku?
2. Kogo z polityków, osobistości bądź znajomych (tu się można wykazać) umieścilibyście w dybach?
Rozwiązanie konkursu: Jaskinia RAJ.
Nagrodę w postaci pieniężnej w wysokości 50 zł wylosowała pani Boreczko Ania z Białegostoku – gratulujemy.
Na konkurs wpłynęło 487 prawidłowych odpowiedzi. Skala trudności 2.
Dziękujemy za potraktowanie odpowiedzi w drugim pytaniu jako zabawę. Wpłynęło naprawdę wiele ciekawych pomysłów na „wyluzowanie” i to dla przeróżnych osób.
Swoją drogą każdemu z nas przydałaby się chwila w dybach dla ochłonięcia przed podjęciem ważnych decyzji w tym szybko pędzącym świecie.
Zamek i jaskinię naprawdę warto odwiedzić.

Odpowiedzi można kierować: za pomocą poczty elektronicznej – konkursy.antyklika@bielsko.net.pl lub listownie na adres siedziby Stowarzyszenia – 43-300 Bielsko-Biała ul. Traugutta 23 do dnia 27.01.2019 r.

Nagrodą jest kwota 50 zł w gotówce.

Regulamin konkursu fotograficznego

Copyright © 2022 „ANTYKLIKA”
Projekt i wykonanie: whiteghost