Stowarzyszenie aktywnych społecznie

„ANTYKLIKA”

20g – KRAKÓW NA WEEKEND

Kraków kusi zabytkami, legendami i życiem kulturalnym. Przyjedź, zobacz i poczuj to piękne, historyczne miasto.

Sukiennice – wielka hala handlowa wzniesiona w XIII wieku pośrodku Rynku Głównego – rozbudowane w XIV wieku w stylu gotyckim, gruntownie przekształcone w połowie XVI wieku w stylu renesansowym, po restauracji w latach 1877–1879 zaczęły pełnić funkcję reprezentacyjną; odbywały się tu wielkie bale i uroczystości patriotyczne. Ze względu na położenie i charakter sale I piętra gmachu Sukiennic stały się pierwszą siedzibą Muzeum Narodowego w Krakowie. Początkowo przestrzeń tę Muzeum dzieliło z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych.
W dniu 7 października 1879 roku Rada Miejska Krakowa powołała do życia pierwsze na ziemiach polskich Muzeum Narodowe. Wystawę inaugurującą działalność muzeum otwarto 11 września 1883 roku, w przeddzień dwusetnej rocznicy bitwy pod Wiedniem, w dwóch salach na piętrze Sukiennic od strony ulicy Brackiej. Odtąd tu właśnie mieściła się stała galeria Muzeum Narodowego.


Kraków otrzymał w latach 2005-2010 Podziemia Rynku Głównego  – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajdujący się pod wschodnią częścią płyty Rynku Głównego. Zajmuje powierzchnię ponad 6 tys. m², z czego rezerwat archeologiczny – blisko 4 tys. m². W Podziemiach znajduje się zarówno stała, jak i czasowa ekspozycja. Stałą ekspozycję, zatytułowaną Śladem europejskiej tożsamości Krakowa, udostępniono 27 września 2010. Jest to multimedialne widowisko – podróż w czasie, w której można poczuć atmosferę panującą na średniowiecznym rynku. W czasie zwiedzania turystom towarzyszą odgłosy gwaru targu albo też płonących zabudowań. Wykorzystano liczne nowoczesne techniki multimedialne, np. urządzenia holograficzne  do prezentacji rekonstrukcji budynków, mające stworzyć w muzeum atmosferę pozwalającą wczuć się w Kraków sprzed siedmiuset lat. Poza zwykłymi eksponatami, około sześciuset modeli można zobaczyć w trójwymiarze na jednym z 37 ekranów dotykowych. Na terenie muzeum znajduje się też ekran z pary wodnej oraz kilkadziesiąt wyświetlaczy i projektorów. Podziemna ekspozycja przedstawia zarówno historię Krakowa, jak i związku tego miasta z Hanzą oraz ośrodkami handlowymi i kulturalnymi średniowiecznej Europy. Zwiedzający wędrują pod ziemią wokół Sukiennic szklanymi pochylniami i kładkami, zawieszonymi ponad zachowanymi  średniowiecznymi  traktami, z których najstarsze datuje się na XI wiek.

Ta atrakcja Krakowa jest idealna na zimowy weekend.

Pytanie konkursowe: W jakim mieście (muzeum) znajduje się obraz Jana Matejki „Jan Sobieski pod Wiedniem”:

1. W Domu Jana Matejki w Krakowie?
2. W Muzeum w Watykanie?
3. W Muzeum Narodowym w Warszawie?

Rozwiązanie konkursu:
Obraz Jana Matejki „Jan Sobieski pod Wiedniem” znajduje się w Muzeum Watykańskim.
Nagrodę w wysokości 50 zł w gotówce wylosował pan Lewiński Piotr – zamieszkały Kikół – gratulujemy.
Skala trudności 3. Na konkurs wpłynęły 622 prawidłowe odpowiedzi.

Odpowiedzi można kierować: za pomocą poczty elektronicznej – konkursy.antyklika@bielsko.net.pl lub listownie na adres siedziby Stowarzyszenia – 43-300 Bielsko-Biała ul. Traugutta 23
do dnia 24 luty 2019 r.

Nagrodą jest kwota 50 zł w gotówce.

Regulamin konkursu fotograficznego

Copyright © 2022 „ANTYKLIKA”
Projekt i wykonanie: whiteghost