Stowarzyszenie aktywnych społecznie

„ANTYKLIKA”

86 – Kobiety islamu

W Koranie nigdzie nie ma informacji na temat tego, czy kobiety mają obowiązek zakrywania twarzy i/lub całego ciała. Kobiety powinny chować jednak to, co je zdobi. W świecie arabskim takim elementem są włosy. Jest to bardzo intymna kwestia i mężczyźni często proszą swoje żony, by zakrywały włosy. Kobiety godzą się na to, bo tak zostały wychowane. Natomiast to, czy zdecydują się zakryć całą twarz, zakładając nikab, czador lub burkę, jest już ich decyzją i odpowiedzią na pytanie: czy chcą być oglądane przez kogoś innego niż męża.


Pytania konkursowe:

1. Czy w metrze kobiety mają swój odrębny przedział (lub wagon)?
2. Czy próba zrobienia zdjęcia kobiety muzułmaninki wymaga zgody (jej lub opiekującego się nią mężczyzny?
3. Czy tolerowane jest całowanie się w miejscach publicznych?

Rozwiązanie konkursu:
1. Tak – kobiety w metrze mają swój oddzielny przedział lub wagon.
2.Tak – wymagana jest zgoda.
3.Nie – jest to naganne a często bywa karalne.
Nagrodę w wysokości 50 zł w gotówce wylosował pan Jerzy Obarymski z Wólki Kańskiej – gratulujemy.
Na konkurs wpłynęło tylko 408 prawidłowych odpowiedzi (wiele nieprawidłowych). Skala trudności 4-5.
Uwaga: Pan Jerzy Obarymski nie dopełnił formalności związanych z wylosowana nagrodą i nagroda zostaje przekazana rezerwowo wylosowanej osobie a jest nią pani Sierpińska Ewelina z Kielc – gratulujemy.
Na spełnienie formalności konkursowych ma pani 3 dni.

Odpowiedzi można kierować: za pomocą poczty elektronicznej – konkursy.antyklika@bielsko.net.pl lub listownie na adres siedziby Stowarzyszenia – 43-300 Bielsko-Biała ul. Traugutta 23 do dnia 25.05.2019 r.

Nagrodą jest kwota 50 zł w gotówce.

Uwaga!
Stowarzyszenie funduje 3 nagrody pieniężne po 500 zł dla trójki wylosowanych zwycięzców w konkursie nr 85. Warunkiem udziału w losowaniu jest nadesłanie 3 prawidłowych odpowiedzi w tym konkursie oraz udzielenie prawidłowej odpowiedzi w 5 dowolnie wybranych konkursach foto Stowarzyszenia.
Nagrodą pieniężna może być przeznaczona na dofinansowanie udokumentowantego wyjazdu turystycznego zorganizowanego lub indywidualnego do krajów Afryki lub krajów muzułmańskich.
Wiążę się to z promowaniem przez nasze Stowarzyszenie integracją narodów i kultur ze szczególnym uwzględnieniem ZEA jako kraju tolerancyjnego, otwartego kulturowo i nowoczesnego technologicznie.
Kilka kolejnych konkursów dotyczyć będzie właśnie tego tematu.

Regulamin konkursu fotograficznego

Copyright © 2022 „ANTYKLIKA”
Projekt i wykonanie: whiteghost