Stowarzyszenie aktywnych społecznie

„ANTYKLIKA”

Kryształowe Serce

W dniu 23 listopada 2017r w Bielskim Centrum Kultury odbyła się kolejna edycja konkursu „Kryształowe Serce”, której celem jest wyróżnienie ludzi-społeczników zajmujących się pracą na rzecz dzieci. W tym roku było 10 nominowanych osób do nagrody, w tym dwójka członków Stowarzyszenia „Antyklika” – Józef Golicz oraz Ryszard Wrona, którym przyznano dyplomy wdzięczności. Imprezie patronował Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult, a o klimat imprezy zadbał Dom Kultury w Kamienicy prezentując dorobek swych podopiecznych. Była to bardzo sympatyczna impreza dedykowana nominowanym, wszystkim sympatykom dzieci i rodzicom, zwłaszcza że wykonawcami były dzieci i młodzież.

Szanowni Państwo.

Miło nam będzie jeżeli po przemyśleniu zechcecie zasilić nasze szeregi Stowarzyszenia i wybrać interesujący Was zakres naszej działalności w którym się spełnicie. Prosimy o wypełnienie jednego z wybranych druków – wniosków o przyjęcie do Stowarzyszenia (taki formalny wymóg) lub umówić się z Przedstawicielem na rozmowę w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Traugutta lub w udostępnionym nam w soboty przez KSM klubie „Karpatek” na jednostce „C”.
zobacz więcej

Copyright © 2019 „ANTYKLIKA”
Projekt i wykonanie: whiteghost