Stowarzyszenie aktywnych społecznie

„ANTYKLIKA”

Dołącz do nas

Druk po pobraniu, wypełnieniu i popisaniu można zwrotnie przesłać do Stowarzyszenia lub przesłać pocztą bądź doręczyć osobiście.

Każdy członek Stowarzyszenia: zwykły ,wspierający oraz sympatyk i wolontariusz, musi być zarejestrowany w niejawnej /dla ogółu/ bazie danych – stąd ustawowa konieczność podpisania klauzuli o zamieszczeniu swych danych w bazie danych Stowarzyszenia. Baza ta może być ujawniana tylko organom kontrolnych Stowarzyszenia.
Druga zgoda lub odmowa dotyczy umieszczania wizerunku w postaci Imienia i Nazwiska na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Osoby, które deklarują pomoc dla Stowarzyszenia /w różnej formie/ a nie chcą występować w żadnej ewidencji mogą być anonimowi – zgłaszają się tylko na rozmowę z Przedstawicielem celem omówienia zasad współpracy i kontaktu.

 Wnioski o przyjęcie do Stowarzyszenia:

Copyright © 2022 „ANTYKLIKA”
Projekt i wykonanie: whiteghost