Stowarzyszenie aktywnych społecznie

„ANTYKLIKA”

O nas

Stowarzyszenie zostało założone 10 sierpnia 2017 r. z inicjatywy Ryszarda Wrony, do którego dołączyło kilku jego kolegów i koleżanek – ludzi aktywnych społecznie, którzy nie pozostają obojętni na problemy naszej lokalnej społeczności.

Ideą założenia Stowarzyszenia jest rozwój szeroko rozumianej aktywności społecznej mieszkańców Osiedla Karpackiego a także innych osiedli i dzielnic miasta na rzecz praworządności, poprawy bezpieczeństwa mieszkańców a także zwiększenia udziału samorządności obywatelskiej w funkcjonowaniu KSM i miasta.

Stowarzyszenie działając zgodnie z przepisami prawa realizować będzie główne cele działalności jakimi są:

  • aktywizacja i skuteczny udział mieszkańców w kluczowych sferach życia swojego osiedla oraz miasta,
  • ochrona praworządności i zaspokajanie należnych potrzeb mieszkańców, szczególnie ludzi starszych i mniej zaradnych życiowo oraz młodzieży i dzieci,
  • ochrona tradycji, historii i kultury materialnej, oraz pomoc w rozwoju zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
  • działalność mająca na celu integrację środowisk społecznych,
  • inicjowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój gospodarczy i podniesienie atrakcyjności osiedla Karpackiego,
  •  współpraca z innymi organizacjami społecznymi i politycznymi na rzecz praworządnego rozwoju,

Motto naszego Stowarzyszenia brzmi:

Jeżeli do niczego nie dążymy, niczego nie osiągniemy!

Przyłączając się do Stowarzyszenia będziesz mógł wybrać te sfery aktywności społecznej,
w których Twoje doświadczenie, wykształcenie, energia, zdolności organizacyjne oraz pasja zostaną pozytywnie wykorzystane dla dobra ogółu.

Chcemy działać skutecznie, podnosić poziom wiedzy o efektywnym działaniu w obronie praworządności , chcemy działać dla Mieszkańców i z Mieszkańcami . I Ty zacznij działać  społecznie a zobaczysz ile można dokonać dobrego dla siebie i innych.

„W życiu masz zawsze tylko dwa wyjścia – albo walczysz o swoje,
albo biernie przyglądasz się, jak przestaje być twoje”

Copyright © 2022 „ANTYKLIKA”
Projekt i wykonanie: whiteghost