Stowarzyszenie aktywnych społecznie

„ANTYKLIKA”

Przekaż darowiznę

Każda osoba może przekazać na cele Statutowe darowiznę w postaci rzeczowej lub finansowej. Może to zrobić osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub:

  • dary rzeczowe mogą zostać odebrane przez upoważnioną osobę we wskazanym przez darczyńcę miejscu,
  • środki finansowe można przekazać przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia
    NestBank 45 2530 0008 2048 1061 0556 0001.

Na darowiznę Stowarzyszenie wystawia pokwitowanie /np. protokół przyjęcia art. spożywczych, rzeczy, środków finansowych, itp./.

Każda osoba, która udzieliła Stowarzyszeniu pomocy w formie darowizny i wskazała cel na który ona ma być przeznaczona ma prawo swobodnej kontroli w siedzibie Stowarzyszenia dokumentu przeznaczenia lub wykorzystania darowizny.

Podstawa prawna przyjęcia darowizny.
Regulamin odbioru i przyjęcia darowizn rzeczowych.

Copyright © 2022 „ANTYKLIKA”
Projekt i wykonanie: whiteghost