Stowarzyszenie aktywnych społecznie

„ANTYKLIKA”

Fotograficzna

Założony cel – zrzeszenie miłośników fotografii cyfrowej w celu:

  • rozwijanie poczucia piękna i estetyki,
  • kształtowanie funkcji poznawczych kraju i świata,
  • samokształcenie się w sztuce fotografowania, obróbki graficznej i katalogowania zbiorów, poznanie programów graficznych, itp.,
  • organizacji różnych tematycznych konkursów fotograficznych.

Stowarzyszenie w swej dwuletniej działalności zorganizowało ponad 100 konkursów o tematyce turystycznej związanej z Polską i wieloma krajami świata. Promowaliśmy w swych konkursach najciekawsze atrakcje turystyczne świata, te popularne i te mało znane, a warte zwiedzenia. Nagrodami – oprócz nagród pieniężnych – były wycieczki do różnych polecanych krajów świata, wybrane atrakcje, które dofinansowywaliśmy, pobyty weekendowe w atrakcyjnych hotelach oraz nagrody rzeczowe. Partycypowaliśmy w wyjazdach do tych krajów, które są tolerancyjne i przyjazne entuzjastom przygód turystycznych. Wielu zrealizowało swe marzenia przesyłając relacje z wypraw turystycznych. Sądzimy, że wszyscy uczestniczący w naszych konkursach wzbogacili swe zasoby wiedzy o konkursowych atrakcjach, bo aby znaleźć rozwiązanie należało sięgnąć do podręcznikowej lub internetowej wiedzy.
Cieszą nas pozytywne opinie o przeprowadzonych konkursach, a szczególnie opinie o doborze tematyki.
Po krótkiej przerwie postanowiliśmy wznowić edycję konkursów, tym razem będą to konkursy manualne.
Zapraszamy na zakładkę KONKURSY.

Copyright © 2022 „ANTYKLIKA”
Projekt i wykonanie: whiteghost