Stowarzyszenie aktywnych społecznie

„ANTYKLIKA”

Polityka i Społeczność lokalna

Polityka i społeczności lokalne.

Założony cel:

  • angażowanie się w wybrane aspekty polityki społecznej, które mają wpływ na społeczności lokalne,
  • wskazywanie i zachęcanie do angażowania się w społeczną działalność na rzecz społeczności lokalnych,
  • wskazywanie celów i problemów w środowiskach lokalnych.

Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „ANTYKLIKA” w ramach swych celów statutowych chętnie się włącza w wybrane aspekty polityki krajowej, które mają wpływ na funkcjonowanie społeczności lokalnych. W tym celu angażuje się w różne przedsięwzięcia, m.innymi w wybory samorządowe, w wybory parlamentarne, współpracę z różnymi ugrupowaniami, stowarzyszeniami, itp. mającymi w swoich zapisach statutowych społeczne cele nakierowane na równość społeczną i ekonomiczną obywateli, bezpieczeństwo, ochronę zdrowia, wyrównywanie szans różnych grup społecznych, itp.

Zachęcamy obywateli do aktywnego udziału w przeróżnych formach aktywności społecznych, zawodowych, kulturalnych i politycznych aby poprzez swą aktywność i zdobywanie pozycji kierowniczych móc wpływać na podejmowane decyzje. Tylko w ten sposób można mieć wpływ na decyzyjność władz i kształtowanie prawa oraz jego przestrzeganie. Np. poprzez włączanie się w kampanię samorządową możesz mieć swój drobny wkład w kształtowanie struktury lokalnych władz, wpływ na prowadzoną lokalną politykę gospodarczą, kulturalną i społeczną. Aktywne włączanie się w struktury licznych organizacji, podmiotów gospodarczych, instytucji, organów spółdzielni mieszkaniowych, itp. możesz kształtować ich funkcjonowanie, a tym samym ich oddziaływanie na społeczność lokalną. Mając tak ukształtowane obecne prawo w Polsce, bez symbiozy z polityką nie da się oddziaływać na wiele spraw lokalnych w codziennym życiu.

Zachęcamy do brania spraw w swoje ręce! Przyłącz się do naszych działań.

Copyright © 2022 „ANTYKLIKA”
Projekt i wykonanie: whiteghost