Stowarzyszenie aktywnych społecznie

„ANTYKLIKA”

Przyjaciół dzieci

Założony cel – pozyskanie społeczników do pracy na rzecz dzieci i młodzieży:

  • wpływanie na władze KSM i miasta aby wprowadzały najlepsze rozwiązania techniczne związane z bezpieczeństwem najmłodszych na terenie miasta i placówek w których one przebywają,
  • wpływanie na władze KSM i miasta aby rozszerzały zakres możliwości samorealizacji dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych i pozaszkolnych związanych ze sportem, kulturą, oświatą i rekreacją,
  • organizowanie imprez środowiskowych kreujących rozwój różnorodnych form współzawodnictwa i pobudzających indywidualne zainteresowania dzieci,
  • podejmij decyzję o wypełnieniu deklaracji aby Stowarzyszenie miało możliwość kontaktu z Tobą w przypadku konieczności konsultacji czy uzyskania poparcia jakiegoś projektu dla dobra dzieci – Twoich dzieci!

Zebranie Członków postanowiło objąć swym patronatem-opieką Przedszkole Nr 8. Członkowie Stowarzyszenia już podczas częściowego remontu przedszkola społecznie odnowili ponad 40 szt. krzesełek i kilka stolików i wykonali szereg niezbędnych napraw. Członkowie ci już wcześniej wyposażyli Przedszkole w dwa telewizory plazmowe 48 i 32 cale poprawiając jakość oglądanych obrazów. Dyrekcja Przedszkola zawsze może liczyć na pomoc Stowarzyszenia.


Dołącz i Ty do nas dla dobra swoich dzieci czy wnucząt.

Stowarzyszenie podjęło się kolejnej akcji dobroczynnej polegającej na pośredniczeniu w przekazywaniu dla Domów Kultury, Szkół, Przedszkoli, placówek plastycznych, itp.  różnych materiałów krawieckich (tzw. resztówek) i akcesoriów krawieckich, możliwych do wykorzystania w  pracach plastycznych, szycia strojów i kostiumów dziecięcych na różne występy, itp. Materiały te zdobywamy od zaprzyjaźnionych pracowni krawieckich i przekazujemy bezpłatnie zainteresowanym. Każda placówka publiczna może skorzystać z naszej pomocy – zapraszamy.


Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „ANTYKLIKA” realizując swe statutowe cele w ramach akcji „Bezpieczne dziecko w drodze do przedszkola i szkoły” objęło swym patronatem „Przedszkole Nr 8” na Osiedlu Karpackim. W porozumieniu z Radą Rodziców postanowiło wyposażyć wszystkie dzieci w przedszkolu w kamizelki odblaskowe i czapeczki odblaskowe. Stowarzyszenie zakupiło w kwietniu 2018 r.  z własnych funduszy 85 szt kamizelek w kolorze pomarańczowym. Czapeczki i stosowne identyfikacyjne napisy zostaną sfinansowane ze składek rodziców i funduszy przedszkola. 
Kamizelki i czapeczki z pewnością zwiększą bezpieczeństwo dzieci i ich identyfikację podczas spacerów i wyjazdów na imprezy do miasta.




W dniu 23 listopada 2017r w Bielskim Centrum Kultury odbyła się kolejna edycja konkursu „Kryształowe Serce”, której celem jest wyróżnienie ludzi-społeczników zajmujących się pracą na rzecz dzieci. W tym roku było 10 nominowanych osób do nagrody, w tym dwójka członków Stowarzyszenia „Antyklika” – Józef Golicz oraz Ryszard Wrona, którym przyznano dyplomy wdzięczności. Imprezie patronował Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult, a o klimat imprezy zadbał Dom Kultury w Kamienicy prezentując dorobek swych podopiecznych. Była to bardzo sympatyczna impreza dedykowana nominowanym, wszystkim sympatykom dzieci i rodzicom, zwłaszcza że wykonawcami były dzieci i młodzież.

Podziękowanie od Przedszkola


Copyright © 2022 „ANTYKLIKA”
Projekt i wykonanie: whiteghost