Stowarzyszenie aktywnych społecznie

„ANTYKLIKA”

Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe

Założony cel:

  • Przemyślenie, opracowanie i sugerowanie wdrożenia nowych rozwiązań systemowych do podstawowych dokumentów spółdzielni /Statutu i Regulaminów/ aby dawały większą możliwość wpływania członkom spółdzielni na sprawy decyzyjne, ograniczyły samowolę władz i realizowały prawdziwie kontrolną funkcję rady nadzorczej,
  • poprawy bezpieczeństwa na Osiedlach,
  • zdroworozsądkowego i planowego zagospodarowania terenów: zieleni, nasadzeń, parkingów, garaży, terenów rekreacyjnych, dróg, chodników, itp.,
  • rozwijania działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej,
  • współistnienie Wspólnot Mieszkaniowych w zdominowanym przez spółdzielnie mieszkaniowe krajobrazie urbanistycznym miast,
  • sygnalizowanie rosnących problemów w funkcjonowaniu Wspólnot Mieszkaniowych i narastanie konfliktów społecznych,
  • prowadzenie akcji uświadamiających dla właścicieli mieszkań spółdzielczych w zakresie ich praw i obowiązków, którzy zamierzają przekształcić swe prawa własnościowe w odrębną własność.
Copyright © 2022 „ANTYKLIKA”
Projekt i wykonanie: whiteghost