Stowarzyszenie aktywnych społecznie

„ANTYKLIKA”

Spółdzielcy z os. Karpackiego zmniejszyli pensje Rady Nadzorczej.

Spółdzielcy z os. Karpackiego zmniejszyli pensje Rady Nadzorczej.
Na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w 24 listopada 2018 roku, po burzliwej dyskusji spółdzielcy postanowili zmienić zapisy Statutu KSM dotyczące wysokości ryczałtu za posiedzenia Rady Nadzorczej.
Dotychczas wysokość miesięcznego ryczałtu dla Rady Nadzorczej ustało się procentowo w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługiwało 75% minimalnego wynagrodzenia, zastępca przewodniczącego, sekretarz, przewodniczący stałej Komisji Rady Nadzorczej pobierali 55% minimalnego wynagrodzenia, pozostali członkowie Rady Nadzorczej 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z uchwalonymi kilka dni temu zmianami statutu KSM pensja przewodniczącego Rady Nadzorczej spadła do 50% minimalnego wynagrodzenia, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i przewodniczącego Komisji Rady Nadzorczej do 35% minimalnego wynagrodzenia, a pozostałych członków Rady Nadzorczej do 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Bezzasadne jest nadmierne wynagradzanie osób wybranych do Rady Nadzorczej jako reprezentantów członków Spółdzielni, do której się należy. Przyznany ryczałt powinien pokrywać ewentualne wydatki związane z pełnieniem funkcji, którą należy traktować jako funkcję społeczną i czerpać z tego faktu zadowolenie, że członkowie Spółdzielni doceniają jego zaangażowanie i doświadczenie w rozwiązywaniu bieżących spraw członkowskich. W czasach, kiedy większość mieszkańców bloków spółdzielczych stanowią osoby starsze – najczęściej emeryci i renciści – a ich dochód jest proporcjonalnie niski w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia za pracę zasadne jest obniżanie kosztów administracyjnych, w tym Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni, a także ilość zatrudnionych pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © 2022 „ANTYKLIKA”
Projekt i wykonanie: whiteghost