Stowarzyszenie aktywnych społecznie

„ANTYKLIKA”

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „ANTYKLIKA” zostało utworzone przez trójkę założycieli i zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Urzędu Miasta Bielska-Białej w dniu 10.08.2017 r pod pozycją nr 6.
Tekst Regulaminu Stowarzyszenia, uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 02.08.2017r., jest zgodny z przepisami prawa i stanowi załącznik do aktu założycielskiego /SO-V.512.4.2017/.

Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru REGON i ma nadany następujący numer identyfikacyjny: 367996601.

Minister Finansów nadał Stowarzyszeniu następujący Numer Identyfikacji Podatkowej: 5472182695.

Stowarzyszenie posiada konto bankowe: PKO BP 45 2530 0008 2048 1061 0556 0001.

Wolą założycieli Przedstawicielem Stowarzyszenia został mgr Ryszard Wrona, który reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i organizuje pracę Stowarzyszenia.
Sławek  Gorzela zobowiązany jest do kontroli finansów Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie posiada swoją siedzibę przy ul. Romualda Traugutta 23 w Bielsku-Białej.

Ogólne cele Stowarzyszenia zawarte są w Regulaminie Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zaprasza do kontaktu i rozważenia przyłączenia się do nas w formie członka zwyczajnego, wspierającego bądź sympatyka czy wolontariusza.
Zawsze chętnie przyjmiemy darowiznę wspierającą naszą działalności non – profit.

Regulamin Stowarzyszenia: PDF

Copyright © 2022 „ANTYKLIKA”
Projekt i wykonanie: whiteghost