Stowarzyszenie aktywnych społecznie

„ANTYKLIKA”

Szanowni Państwo.

Miło nam będzie jeżeli po przemyśleniu zechcecie zasilić nasze szeregi Stowarzyszenia i wybrać interesujący Was zakres naszej działalności w którym się spełnicie. Prosimy o wypełnienie jednego z wybranych druków – wniosków o przyjęcie do Stowarzyszenia (taki formalny wymóg) lub umówić się z Przedstawicielem na rozmowę w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Traugutta lub w udostępnionym nam w soboty przez KSM klubie „Karpatek” na jednostce „C”.

Zapraszamy do cyklicznych foto-konkursów o tematyce turystycznej oraz łamigłówek.

Miłośników żeglarstwa – nowincjuszy, czyli przyszłych wilków morskich oraz aktualnie uprawiających żeglarstwo – zapraszamy do kontaktu z nami celem przedstawienia naszych propozycji. Po zgłoszeniu się kilkunastu „żeglarzy” ustalimy szybko wspólne, początkowe spotkanie inauguracyjne i ruszamy do działania. Jesień i zima to okres na przygotowanie sprzętu i podniesienie swoich umiejętności i ewentualnie zdobycie kwalifikacji żeglarskich.
Nie ukrywamy, iż należy się liczyć z drobnymi wydatkami i pracami społecznymi dla siebie i całej grupy. Opiekę nad adeptami żeglarstwa z ramienia Stowarzyszenia będzie sprawował Ryszard Wrona – jachtowy sternik morski, który kiedyś zaczynał swą przygodę z żeglarstwem od szlifowania i malowania jachtów aby móc popływać. Czas na młodych!

Sekcja miłośników fotografii cyfrowej czeka na pasjonatów piękna.

Zapraszamy także do sekcji przyjaciół dzieci – chcemy pozyskać do współpracy osoby, którym dobro i bezpieczeństwo naszych dzieci jest priorytetem. Tylko w grupie możemy zdziałać więcej i tylko w sposób długofalowy.

Oczekujemy także na pasjonatów różnych innych zainteresowań, hobby i zdolności – trzeba podzielić się swymi pasjami.

Zmiany w dokumentach KSM. Aktualnie pracujemy nad systemowymi poprawkami do podstawowych dokumentów Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej (Statut, Regulaminy), aby po konsultacji z mieszkańcami Osiedla przedstawić je na Walnym Zgromadzeniu KSM (jako członkowie). Wszystkie te zmiany mają na celu zapobiec łamaniu lub nadużywania prawa, arogancji, zwiększeniu roli organu kontrolnego jakim jest Rada Nadzorcza oraz wprowadzić inne rozwiązania dające więcej wpływu członkom spółdzielni na zarządzanie jej mieniem, współdecydowanie o wykorzystaniu funduszy celowych, kosztach, wydatkach i realizowaniu skutecznej kontroli. Dotychczasowe zmiany wprowadzane w Statucie i Regulaminach stopniowo ograniczały nadzór właścicielski Spółdzielców a umacniały wpływy zarządu na całokształt funkcjonowania spółdzielni. Chcemy ten proces odwrócić i zaproponować takie zmiany, aby zahamować ten trend.
My odcinamy się od polityki, lokalnych nacisków i grup interesów.
Właściciele, czyli Członkowie Spółdzielni muszą czuć się prawdziwymi gospodarzami.

Jeżeli masz wiedzę na ten temat, orientujesz się w prawie spółdzielczym i chcesz być z nami w roli społecznego konsultanta to serdecznie zapraszamy na spokojną i rzeczową dyskusję.
Możesz mieć wpływ na zaproponowanie i zredagowanie zmian statutowych, które powinny służyć przez wiele lat i nie podlegać ustawicznym próbom zmian.

Przyłącz się do nas!

Copyright © 2022 „ANTYKLIKA”
Projekt i wykonanie: whiteghost